Skip to main content
Akademik Bilişim 2018

Kurslar   hariç Tüm öneriler (Bildiri, Kısa Bildiri, Seminer, Çalıştay, Panel) "Bildiri Gönder" bağlantısını kullanacak. Lütfen ab.org.tr/ab18/yazar.html sayfasını başvuru öncesi okuyun. Her başvurunun AB-Bildiri, AB-KısaBildiri,  AB-Seminer, AB-Panel, AB-Çalıştay dan birini de seçmesi  gerekiyor. Bunlara  ek konusuna uygun kategorileri seçmelidir. Bildiri dışında bir kategoride başvuranlar özetin sonunda ayrı satıra "Bu Bir Seminer Önerisidir" gibi bir ifadesiyi  eklesinler. Seminer önermek isteyenler , ilgili  forma  doldurmakılar.

Özet  göndernenin  son  tarihi   20  Kasım,  tam metin gönderme tarihi  ise 1  aralıktır.

Kurslar için:bilgi http://kurs.ab.org.tr  adresinde yayınlanacktır.

Dinleyici kaydı ve kurs kayıtları için ab.org.tr ve ab2018.karabuk.edu.tr adreslerini takip ediniz. 

Authors:

Review and Program Committees:

Chair:

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC